Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych obowiązująca w KD Gabinet -Gabinecie Podologicznym  Katarzyna Daszkiewicz ul.Głogowska 108/1 Poznań

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Daszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Podologiczny Katarzyna Daszkiewicz ul. Głogowska 108/1 60-263 Poznań.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gabinet Podologiczny Katarzyna Daszkiewicz ul. Głogowska 108/1 60-263 Poznań NIP:779-208-61-26, w celu przesyłania informacji handlowych (w tym przypomnień o zaplanowanej wizycie) na mój adres email oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

3.Zawarte w Karcie Wywiadu Podologicznego dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres oraz adres email są niezbędne  w celu identyfikacji Klienta.

Nazwisko i imię ,numer kontaktowy podane podczas rejestracji: osobistej, telefonicznej lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej zostaną wykorzystane w systemie zarządzania gabinetem Booksy/Versum jako podmiot zewnętrzny dostarczający i wspierający systemy teleinformatyczne Administratora, świadczący usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniającą ochronę danych.

4.Adres email podany poprzez formularz kontaktowy będzie służył wyłącznie w celu odpowiedzi  na wysłaną wiadomość w formularzu oraz działania marketingowe ściśle związane z działaniem firmy Gabinet Podologiczny Katarzyna Daszkiewicz

5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w gabinecie oraz umawiania wizyt. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług gabinetu podologicznego.

6.Wyrażam zgodę na utrwalenie swojego wizerunku, bez wizerunku twarzy, w formie zdjęć niezbędnych do zarejestrowania i oceny przebiegu postępu terapii prowadzonej w Gabinet Podologicznym Katarzyna Daszkiewicz ul.Głogowska 108/1 60-263 Poznań. Wyrażenie zgody jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia zaplanowanych procedur terapii.

7. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: kd.gabinet@gmail.com. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

8.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

9.Ponadto dane przechowywane będą w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usług oraz umów, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa(w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych) oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

10.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12.Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13.Wyrażam zgodę na  dokumentację zdjęciową efektów mojej terapii stóp/dłoni anonimowo, bez wizerunku twarzy, w celach marketingowych, promocji gabinetu, wykorzystanie zdjęć na profilu Facebook, Instagram, stronie internetowej gabinetu.

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.